ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563

12 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะทำในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน