ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563

14 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2/63 รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 3 คน