ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563

22 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดประชุมร่วมกับบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานครั้งที่ 1/64 โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน