วันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2558)

16 กรกฎาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) วันสำคัญ

เป็นคนไทยต้องรักภาษาไทย
รักษาให้อยู่นานนานจะได้ไหม
อย่าทำลายภาพลักษณ์ความเป็นไทย
โดยที่ไม่รู้ค่าภาษาเอย ฯ

 
 
แต่งโดย :  อรุโณทัย  ประพันธ์ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด