นิทรรศการลองล่องยะลา (28 เมษายน 2558 - 1กรกฎาคม 2558 )

31 พฤษภาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ประเพณี

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ลองล่องยะลา” ซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายของศิลปิน นักท่องเที่ยว สถาปนิก นักข่าว ช่างภาพ นักธุรกิจ ทั้งหมด 17 คน ที่สะท้อนให้เห็นแง่งามผ่านวิถีชีวิตของผู้คน ทัศนียภาพที่น่าประทับใจ ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งผังเมืองที่มีความสมบูรณ์สวยงาม ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1 >@A

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด