วันงดสูบบุหรีโลก (31 พฤษภาคม 2558)

31 พฤษภาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) วันสำคัญ

 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

“การเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องยาก...แต่คุณเลิกได้”

zzzzz

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด