นิทรรศการภาพเก่า เล่าเรื่อง...เมืองยาลอ

6 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ประเพณี

ห้องสมุดขอนำท่านย้อนวันวานด้วยภาพถ่ายในอดีต ที่หาดูได้ยาก ของ จ.ยะลา สะท้อนวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน ก่อนจะมาเป็นเมืองยะลาที่ศิวิไลในปัจจุบัน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด