นิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพ

5 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เบ็ตเตล็ด

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

หมายถึง สิ่งมีชีวิต และพันธุกรรมทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นภายในของสิ่งมีชีวิต ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อยู่รวมกันสามารถบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ ได้จากจำนวน และชนิดของสิ่งมีชีวิต ที่พบในพื้นที่อันจำกัดบริเวณหนึ่ง

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด