ไฟป่าออสเตรเลีย โลกขยับเข้าใกล้ การสูญพันธุ์ระดับมหึมา

16 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เบ็ตเตล็ด