FAQ บริการตอบคำถามและค้นคว้ารวมประกาศข่าวเก่า

ไม่พบประกาศใหม่.

แสดงประกาศข่าวล่าสุด

มีข้อมูลทั้งหมด 95 เรื่อง ในระบบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8441 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8344 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8137 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8122 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8080 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8038 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8038 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8002 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7976 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7964 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs