FAQ บริการตอบคำถามและค้นคว้ารวมประกาศข่าวเก่า

ไม่พบประกาศใหม่.

แสดงประกาศข่าวล่าสุด

มีข้อมูลทั้งหมด 95 เรื่อง ในระบบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8617 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8509 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8301 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8297 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8235 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8191 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8183 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8154 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8132 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8113 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs