ค้นหาแบบพิเศษ

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8420 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8317 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8107 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8093 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8059 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8014 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8008 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7984 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7949 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7941 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs