ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามของคุณด้านล่าง:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8285 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8191 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (7987 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (7987 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7935 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7901 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7896 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7862 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7841 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7833 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs