ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8309 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8217 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8008 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8006 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7964 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7922 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7921 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7886 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7867 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7857 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs