ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามของคุณด้านล่าง:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8626 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8522 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8309 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8308 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8243 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8201 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8194 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8167 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8142 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8125 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs