ติดต่อ

อีเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8639 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8535 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8323 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8323 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8255 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8218 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8212 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8182 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8156 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8146 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs