ดัชนีคำถาม

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8625 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8518 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8305 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8305 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8241 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8196 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8189 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8163 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8139 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8123 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs