ค้นหาด่วน

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8645 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8539 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8329 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8327 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8267 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8221 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8213 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8188 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8158 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8151 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs