หนังสือเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ชั้นไหนครับ


หนังสือเกี่ยวอาเซียนอยู่ชั้น 1 ครับ มุมหนังสืออาเซียน แต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศอยู่ชั้น 4 ครับหมวด 900 

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 07:59
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8576 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8463 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8250 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8247 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8193 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8145 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8140 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8113 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8085 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8072 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs