อยากทราบวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลค่ะ


ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการฯจัดให้บริการปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-15 08:16
ผู้เขียน: :
ISARA SANGSUWAN
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8647 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8541 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8330 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8328 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8268 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8222 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8214 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8189 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8163 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8155 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs