หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง


แก้ไขล่าสุด:
2017-03-16 06:23
ผู้เขียน: :
BONGKOCHAKORN SAESANG
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8607 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8503 ครั้ง)
 3. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8286 ครั้ง)
 4. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8285 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8225 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8180 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8174 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8140 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8120 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8099 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs