ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร


แก้ไขล่าสุด:
2017-03-16 06:27
ผู้เขียน: :
BONGKOCHAKORN SAESANG
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8433 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8341 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8128 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8115 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8075 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8032 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8029 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8000 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7969 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7960 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs