วิธีการหาวารสารบนชั้น


1. ค้นชื่อวารสาร/ชื่อบทความที่ต้องการหาในเว็บ OPAC

 2. กรณีต้องการค้นหาวารสารวิชาการ สามารถค้นหาได้ ดังนี้

     2.1 ค้นวารสารที่ต้องการตามตู้แบ่งคณะที่เกี่ยวข้องกับวารสารเล่มนั้นๆ แล้วค้นหาตามตัวอักษรแรก     ของชื่อวารสาร เช่น ต้องการค้นหาวารสารศิลปศาสตร์   →  ไปหาที่ตู้วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  →  ค้นหาชั้นตัวอักษร “ศ”

3. กรณีต้องการค้นหาวารสารบันเทิง สามารถค้นหาได้ตามตัวอักษรแรกของชื่อวารสารที่ต้องการ

                     

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-24 12:50
ผู้เขียน: :
BONGKOCHAKORN SAESANG
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8607 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8503 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8286 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8286 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8225 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8180 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8174 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (8140 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (8120 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (8100 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs