ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร


  1.ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด บอร์ดคณะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ

  2.เฟซบุ๊คสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3.เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขล่าสุด:
2017-03-24 06:24
ผู้เขียน: :
BONGKOCHAKORN SAESANG
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8418 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8315 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8104 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8093 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8059 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8013 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8008 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7981 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7949 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7940 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs