เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง


แก้ไขล่าสุด:
2018-09-10 12:56
ผู้เขียน: :
SUHAILA AREMA
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.3
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8415 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8310 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8104 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8088 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (8059 ครั้ง)
 6. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (8009 ครั้ง)
 7. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (8004 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7979 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7947 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7940 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs