รับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดต่อหน้าชุมชน (Public Speaking Competition)

3 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรม การแข่งขันพูดต่อหน้าชุมชน (Public Speaking Competition) ในหัวข้อ "My life During Covid-19 Pandemic" (ชีวิตของฉันในช่วงโรคระบาด Covid-19)

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. โครงสร้างการพูด    20 คะแนน
2. การนำเสนอ           30 คะแนน
3. เนื้อหา                 20 คะแนน
4. ภาษา                  20 คะแนน
5. การจัดการเวลา      10 คะแนน

**ความยาวในการพูด 5-7 นาที รับจำนวนจำกัด 20 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 ส.ค.63 จัดแข่งขันในวันพุธที่ 26 ส.ค.63 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> นางสาวนูสีลา ยูมะโซ โทรศัพท์ 09-0242-5875 หรือไอดีไลน์ nusilayumaso