ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (11 ส.ค.63) บุคลากรศูนย์บรรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 65 คน ในการศึกษาดูงานในการเยี่ยมชมห้อง American Corner และร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งได้แจกของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป