กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Writing for Mass Media" การเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชน

19 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันนี้ (19 ส.ค.63) อเมริกันคอร์เนอร์ยะลา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "Writing for Mass Media" การเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสิรินยา วัฒนสุขชัย ตำแหน่ง นักเขียนฟรีแลนซ์ ที่ได้แนะนำวิธีการเขียนข่าว การเขียนบทความและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 40 คน ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา