ต้อนรับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรมฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

23 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (23 ก.ย.63) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คุณเด็บ แมค รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และคุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรมฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย มาเยี่ยมชมห้อง American Corner และจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "American Women Scientists" โดยมีอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครู นักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 112 คน อีกทั้งได้ไปเยี่ยมชมสินค้าต่างๆใน YRU Fresh Mart โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ได้นำชมในวันนี้