กิจกรรมการบรรยาย Black History Month การศึกษาต่อ และทุน Global UGRAD

18 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับ American Corner Yala มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ American Corner Pattani มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหัวข้อ Black History Month บรรยายโดย Mrs.Quadira Dantro, Assistant to Cultural Affairs Officer ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน และในวันนี้ได้มีบุคคลสำคัญได้เล่าถึงผลงาน บทบาทสำคัญๆ และความสำเร็จของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในส่วนหัวข้อการศึกษาต่อ และการขอทุน Global UGRAD (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค) บรรยายโดยคุณ Siripat Chayopas และคุณ Katie จาก Fullbright Thailand ซึ่งได้แนะนำรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไขในการขอทุน ขั้นตอนการสมัคร ข้อมูลสถานศึกษา ขั้นตอนการเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ และอื่นๆ เป็นต้น ในกิจกรรมนี้ ได้มีศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุน Global UGRAD ได้เล่าประสบการณ์การได้รับทุนไปเรียนร่วมห้องกับเพื่อนชาวอเมริกันในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแรงผลักดันให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง