เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม"

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม" โดยใช้บริการ "ให้ยืมถุงผ้าใส่หนังสือ" แทนการใช้ถุงพลาสติก