ประชาสัมพันธ์บริการช่วยสืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวิชาการจากฐานข้อมูลแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

30 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์บริการช่วยสืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวิชาการจากฐานข้อมูล แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ใช้บริการท่านใดต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ลิงก์ : http://gg.gg/LibraryYRUservice