แนะนำทรัพยากรในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (หมวดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย.)

17 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งศูนย์บรรณสารสนเทศดำเนินการรวบรวมทรัพยากรของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งตามประเภท ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม บทความวิชาการ รูปภาพ รางวัล/ประกาศนียบัตร วิจัย หนังสือ/ตำรา MOU และ VDO สื่อการเรียนรู้ (เรียนรู้ผ่านลิงก์ : http://wb.yru.ac.th/handle/yru/2550)