จิ๊กซอว์ e-Book ลุ้นสนุกรับรางวัล

13 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม : “จิ๊กซอว์ e-Book ลุ้นสนุกรับรางวัล”

กติการ่วมสนุก :

1. ผู้สนใจดูหน้าปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบจิ๊กซอว์ที่ปรากฎชื่อหนังสือไม่ครบ

2.เข้าเว็บไซต์ http://ebook.yru.ac.th เพื่อค้นหาว่าหน้าปกเล่มดังกล่าวมีชื่อเรื่องอะไร

3.ส่งคำตอบชื่อเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มดังกล่าวให้ถูกต้อง

 

 

ไวรัส"คงเป็น"ไข้" เจอกิจกรรมที่"ใช่"คงเป็น"กิจกรรมจิ๊กซอว์ e-Book"แหละ มาร่วมสนุกกันเยอะนะ