ประชาสัมพันธ์กำหนดส่งคืนหนังสือของนักศึกษาภาคฤดูร้อน (เทอม 3/2564)

9 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำหนดส่งคืนหนังสือของนักศึกษาภาคฤดูร้อน (เทอม 3/2564) 
และการยืมหนังสือต่อของภาคการเรียนที่ 1/2565 ค่ะ 
1. กำหนดการส่งคืนหนังสือภาคฤดูร้อน (เทอม 3/2564)  คือวันที่ 20 มิถุนายน 2565
* หนังสือเกินกำหนดส่งคืนจะมีค่าปรับ 5 บาท/วัน/เล่ม
2. หากนักศึกษามีความประสงค์จะยืมหนังสือต่อ สามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่าน WEB OPAC 
ลิงก์ : http://opac.yru.ac.th   ยืมต่อได้ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2565
3. หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะส่งคืน สามารถส่งคืนได้ที่ห้องสมุด, ผ่านช่องทางล่วงเวลาหรือ ส่งคืนหนังสือทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (ฟรี) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจ่าหน้าซองได้ที่ลิงค์ : https://bit.ly/3vxdee1
4. หากไม่สามารถยืมผ่านระบบได้ โปรดดำเนินการติดต่อห้องสมุดโดยด่วน
สามารถรับชมวิดีโอขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองได้ที่ https://youtu.be/k7BsuYLOnwY