กิจกรรม : “Book Review แคปชั่นดี มีรางวัล”

15 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กติกาการร่วมกิจกรรม
 1. ยืมหนังสือที่น่าสนใจของห้องสมุด
2. ถ่ายรูปหรือวิดีโอคู่กับหนังสือที่ยืมพร้อมระบุแคปชั่นเด็ด ๆ เพื่อเชิญชวนให้อ่านหนังสือเล่มนั้น และโพสต์ลงเฟสบุ๊คของตัวเอง พร้อมแท็กมาที่เพจของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - YRU Library  (https://www.facebook.com/libraryyru) 1 ภาพ ต่อ 1 แคปชั่น
3. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 ของทุกเดือน จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 5 รางวัล โดยคัดเลือกจากแคปชั่นเด็ด ๆ โดนใจพี่ๆ ทีมห้องสมุดมากที่สุด ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสารสนเทศ 
- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 รางวัล จำนวนรางวัล 12 ชิ้น
- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 5 รางวัล  จำนวนรางวัล 12 ชิ้น
- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2565 จำนวน 5 รางวัล  จำนวนรางวัล 12 ชิ้น