โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ American Corners Air Quality Leaning Empowerment (ACAQLE)

19 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วานนี้ (18 มิ.ย.65) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์เฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวภูมิภาค หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ได้กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ American Corners Air Quality Leaning Empowerment (ACAQLE)  พร้อมทั้งได้สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ แนวโน้มและสถานการณ์มลพิษทางอากาศในประเทศไทย และภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย และทดสอบ/ทดลองการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ไปพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อคิดค้นโครงการสำหรับการเข้าร่วมประกวดในงานสัมมนาโครงการ ACAQLE และสามารถนำไปต่อยอดสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป พร้อมนี้ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน ณ ห้อง American Corner อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา