เชิญชวนเข้ารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือไอทีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

21 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือไอทีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ Google 
เพื่อการวิเคราะข้อมูล
- Google Form คืออะไร
- แนะนำรายละเอียด และฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Google Form
- เมนูการตั้งค่าแบบสอบถามและเมนูส่วนเสริมที่สำคัญ
- การอ่านผลตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

เรื่อง Google Sheet Basic
- การตั้งค่า Google Drive และ เอกสาร Google Sheet ก่อนใช้งาน
- การจัดรูปแบบตารางข้อมูลโดยใช้ Alternating Colors
- การคัดลอกและการวาง
- การจัดรูปแบบ
- การคำนวณพื้นฐานที่สำคัญ
- การบันทึก Macro และ การใช้งาน Scritpt
- การพิมพ์และการเผยแพร่เอกสาร
- การแชร์ไฟล์ และ การกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
- การป้องกันเซลล์ หรือ ป้องกัน Sheet

เรื่อง Google Data Studio
- เรียนรู้ Google Data Studio
- การสร้าง Chart เบื้องต้น
- สร้างแผนภูมิเชิงโต้ตอบและ Dashboard
- เทคนิคและเคล็ดลับ Dashboard

 

 

 

 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3fhMCo8 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ค่าลงทะเบียน (On Site) จำนวน 25 คน ๆ ละ 1,100 บาท     

ค่าลงทะเบียน (On line)  จำนวน 25 คน ๆ ละ   600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 087-7579944 ID Line : uauis99 Email: isara.s@yru.ac.th