ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (23 มิถุนายน 65) อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565  เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป  ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา