ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ มรย. ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง

21 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ มรย. ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงผู้ใช้บริการผ่านช่องทางดังนี้

1. Web OPAC (https://opac.yru.ac.th)

2. Walai Autolib Mobile (https://bit.ly/3hOaiTd)

3. แบบฟอร์มขอรับบริการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด-19 (https://bit.ly/3rFeKbc) เพื่อให้ง่ายต่อการรับบริการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากรที่ถูกต้องตามต้องการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบการจัดส่งได้ 2 รูปแบบ คือ

1. Home Delivery จัดส่งทางไปรษณีย์ไทยสำหรับผู้ที่อยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด

2. Point Delivery นัดรับตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและในอำเภอเมืองยะลา  โดยมีขั้นตอนดังไฟล์แนบ