ประชาสัมพันธ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “3Rs For YRU: Reuse Reduce Recycle”

27 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  

หัวข้อ “3Rs For YRU: Reuse Reduce Recycle”

         ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  หัวข้อ “3Rs For YRU: Reuse Reduce Recycle” ภายใต้แนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานเชิงออกแบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ 3R คือ การลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ของทรัพยากร และทั้งนี้ อาจนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ส่งใบสมัครพร้อมชิ้นงาน เข้าประกวดเป็นทีม จากวัสดุเหลือใช้   

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ต้องนำเสนอแนวความคิดของชิ้นงาน ภายใต้ “3Rs For YRU: Reuse Reduce Recycle”

3. ผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook Fan Page และเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งเข้าประกวดเป็นทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน)

เกณฑ์การตัดสิน

1. เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้                  (30 คะแนน)

2. สามารถนำมาใช้งานได้จริง                           (30 คะแนน)

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงาน              (20 คะแนน)

4. มีความสวยงาม                                        (10 คะแนน)

5. การนำเสนอ                                           (10 คะแนน)

                                                           (รวม 100 คะแนน)

รางวัล

          รางวัลชนะเลิศ              ทุนการศึกษา  3,000 บาท

          รองชนะเลิศอันดับ 1      ทุนการศึกษา  1,500 บาท

          รองชนะเลิศอันดับ 2      ทุนการศึกษา  1,000 บาท

          รางวัลชมเชย                ทุนการศึกษา  500 บาท

รับสมัคร

          วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2565

คัดเลือกผลงานที่ตรงตามเกณฑ์

          วันที่ 8 สิงหาคม 2565

นำเสนอผลงาน

          วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ยชั้น 6 อาคารบรรณราชครินทร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และพิธีมอบรางวัล

          วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ติอต่อสอบถาม

          คุณอิสรา  แสงสุวรรณ Tel. 087-7579944 email: isara.s@yru.ac.th

          งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด