ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มรย ภาคเรียนที่ 1-2565

2 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

           ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จำนวน 3 หัวข้อ หากอาจารย์ท่านใดสนใจนำนักศึกษาเข้าร่วม สามารถเลือกหัวข้อและจองกลุ่มเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ จองกลุ่มได้ที่ คุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 073-299675 ต่อ 23302 หรือไลน์: uauis99 จองได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่ากลุ่มจะเต็ม

หมายเหตุ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารเลือกรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ก็ได้นะคะ 
หมายเหตุ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมเป็นวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 หรือวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565ได้เช่นกันค่ะ

รีบๆ จอง แล้วเจอกันค่ะ