ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วาระพิเศษ

9 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 พ.ย. 65) อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วาระพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนและการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของห้องสมุด และการเตรียมเอกสารเข้าร่วมประชุมเครื่อข่ายผู้บริหารห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 (ประจำปี 2565) โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องอเมริกันคอนเนอร์ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา