ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 ม.ค. 66) อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วาระชี้แจง KPI  ซึ่งปรับแก้ไขหลักฐาน เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO และการดำเนินกิจกรรมของแต่ละฝ่าย รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา