ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

25 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 บ้านป่าละเมาะ หมู่ 4 ตำบล ปะโด อำเภอ มายอ ปัตตานี