แนะนำทรัพยากร ในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ หมวด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศดำเนินการรวบรวมทรัพยากรของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งตามประเภท ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม บทความวิชาการ รูปภาพ รางวัล/ประกาศนียบัตร วิจัย หนังสือ/ตำรา MOU และ VDO สื่อการเรียนรู้ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ หมวด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ลิงก์: https://wb.yru.ac.th/handle/yru/1131