ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มาศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นำโดย นางสาวอะห์ลาม เจ๊ะเตะ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ในกิจกรรมมีการแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในห้องสมุด เช่น ระบบสืบค้น Web OPAC ระบบ E-book และระบบจองห้องค้นคว้า E-booking การดำเนินงานการเป็นห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลเกี่ยวกับห้องสมุด และมีการพาเยี่ยมชมชั้นต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป