ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ

17 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 ต.ค. 66) อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เรื่อง green library  เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 2566 เกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว 2566 และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา