ประชุมเตรียมงานนิทรรศการ วันราชภัฏ

26 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 ม.ค. 67) อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประชุมเตรียมงานนิทรรศการ วันราชภัฏ โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน ณ  ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา