ผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมการเปิดให้บริการล่วงเวลาของห้องสมุดและให้กำลังใจนักศึกษา

6 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวาน (วันที่ 5 มี.ค. 67) เวลา 21.15 น. อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการล่วงเวลาของห้องสมุดและให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2566 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ - 21 มี.ค. 2567 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึง 24.00 น.